Контакт

Еко Дом > Контакт
Скопје

Скопје

Бул. Партизански одреди бр. 37/К-2 мезанин Трговски центар Буњаковец

contact@ekodom.com.mk

contact@ekodom.com.mk

Можете да ни испратите емаил во било кое време.

Канцеларија: 02 6136 769

Канцеларија: 02 6136 769

Правна служба: 078 358 145

Финансии: 078 358 142

Ген. менаџер: 077 805 302

Дефекти Електрика: 078 358 143

Дефекти Водовод: 078 358 144

    Mini Cart 0

    Your cart is empty.